Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

BENEFICIAR

Fundația Didactica Sibiu a fost înființată în anul 1999 la inițiativa a cinci profesoare cu dragoste de copii și de viitorul lor. Și-au dorit o școală aplicată pentru elevi și posibilitatea de a-i educa diferit, practic, adaptat la nevoile pieței muncii. În 2016, visul lor devine realitate prin proiectul Școlii Primare Româno-Finlandeză ERI. De la înființare, școala și-a construit o reputație pozitivă, atât în comunitatea locală, cât și la nivel național și internațional. Școala este deschisă și încurajează accesul oricărui copil la educație de calitate, printre elevii înscriși la cursurile școlii regăsindu-se și copii cu cerințe educaționale speciale.

PARTENER

Desfășurăm proiectul EduFit alături de partenerii noștri de la Asociația The Forge Spirit, înființată la inițiativa unor foști sportivi de performanță și a unor psihologi și medici care înțeleg impactul și puterea sportului în dezvoltarea personală a copiilor. Programul de succes The Forge Academy oferă echipei experiența de lucru directă cu copii din medii defavorizate. Fiecare membru al echipei The Forge Spirit a experimentat la nivel profund personal cum sportul poate fi și o modalitate de lărgire a orizontului social, de conectare la alte comunități și de dezvoltare în plan profesional.

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii este direct influențat de factori educativi, de situații individuale și de condiții socioeconomice. Abandonul școlar este rezultatul mai multor factori cauzali (pedagogici, psihosociali) care generează consecințe directe atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung.

Tranzițiile între școli și diferitele nivele de educație sunt unele dintre cele mai dificile perioade pentru elevii încadrați în categoria de risc de abandon școlar, cu atât mai mult în cazul celor care nu se bucură de un mediu familial organizat, în special în cazul celor care au cel puțin un părinte plecat în străinătate.

Abandonul școlar a devenit în România o veritabilă problemă socială care tinde să se agraveze din ce în ce mai mult. Una dintre categoriile cele mai expuse riscului de abandon școlar este reprezentantă de copiii ai căror părinți aleg să plece în străinătate pentru a putea asigura un nivel de trai decent familiei rămase acasă.

BENEFICIARI

Ne propunem să stimulăm creșterea participării la educaţie pentru un număr de 275 de copii (preșcolari și elevi) cu părinţi plecaţi în străinătate. Ne propunem să ajungem la copii de etnie romă și la copii din mediul rural cu activităţi recreative și de socializare și cu servicii integrate de sprijin educaţional și psihosociale. Încercăm, pas cu pas, să ajungem și la comunitatea locală și la cea educaţională și să provocăm un grad de conștientizare în rândul acestora.

ACTIVITĂȚI

Intervenim prin activități specifice în folosul copiilor cu părinți plecați în străinătate din comunitățile locale ale Regiunii Sud-Muntenia. Gândim programe de consiliere vocațională, sprijin emoțional și psihologice, școală-după-școală și extracurriculare pentru 275 de copii predispuși riscului de abandon școlar.

Credem că fiecare copil merită mai mult, iar noi nu lăsăm niciodată pe nimeni în urmă. Creștem și schimbăm comunități încă din 1999, iar experiența echipei în lucrul cu copiii și cu reprezentanții acestora (părinți, tutori, persoanele care au copiii în grijă) ne-a determinat să facem mai mult și mai bine pentru acești copii.

OBIECTIVE EduFit

STIMULARE

Asigurăm activități de sprijin pentru stimularea participării la educație

CONSILIERE

Oferim servicii integrate de consiliere vocațională adolescenților

PREVENȚIE

Abandonul școlar trebuie prevenit cu orice scop. Venim cu un pachet de măsuri inovatoare și creative

RESPONSABILITATE

Creștem nivelul de implicare activă a reprezentanților copiilor (părinți, tutori, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați în străinătate)

COMUNICARE

Părinte – copil – actori implicați în viața copilului

REȚEA

Creăm o rețea cu rolul de a sprijini menținerea copiilor în sistemul educațional formal

VALORI EduFit

CENTRAREA PE COPIL

Fiecare copil trebuie să fie starul propriei sale educații.

STARE DE BINE

Putem să ne distrăm și la școală.

DEZVOLTARE ARMONIOASĂ

Sprijinim copiii în procesul de integrare psihosocială la nivelul societății.

SPIRIT COMUNITAR

Apartenența este un sentiment important.

EDUCAȚIE ÎN AER LIBER

Natura e aproape de noi și noi trebuie să fim aproape de ea.

FAMILIE

Educația trebuie să fie aproape de spațiul familial al copilului.

EXPLORARE CA SURSĂ DE ÎNVĂȚARE

Fiecare dintre noi suntem aventurieri.

Andreea Ciortea, manager proiect
Alexandru Baicoana, responsabil GDPR
Daniela Tiugan, responsabil grup țintă
Roxana Ștefania Ciobanu, coordonator activități
Magdalena Petreanu, responsabil realizare anchete sociale
Rocsana Urechiatu, responsabil realizare anchete sociale
Ioana Câmpean, psiholog
Mariana Veronica Maria, profesor afterschool
Andreea Floroiu, trainer
Anca Loghin, trainer
Monica Șurubaru, consilier vocațional
Remus Brăguță, expert dezvoltare parteneriate
Mihaela Fratoaica, expert dezvoltare parteneriate

Anda Șuta, expert educație parentală
Anda Silea, expert educație parentală
Natalia Porubin Gata, coordonator activități integrate dedicate copiilor
Oana-Georgia Preda, coordonator activități
Hoiny Luican, coordonator activități de educație și dezvoltare prin sport
Mihai Alexandru Ivan, expert educație și dezvoltare prin sport
Eduard Gabriel Mailat, expert educație și dezvoltare prin sport
Mădălina Cucu, expert educație și dezvoltare prin sport
Laura Stoia-Djeska, expert educație și dezvoltare prin sport