Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia” – ID 139729

Fundația Didactica, împreună cu Asociația Forge Spirit – Construiește spiritul, au implementat, în perioada 30 iunie 2021 – 29 noiembrie 2023, proiectul „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinatate din Regiunea Sud-Muntenia”, finanțat  prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea participării la educație pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia, dintre care minimum 31 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii integrate de sprijin educațional, servicii psiho-sociale și activități recreative și de socializare.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului au fost:

  • 310 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia care au beneficiat de programe de educație pentru a crește șansele menținerii în sistemul formal de educație și de dezvoltare psiho-socială sănătoasă.
  • 275 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia care au beneficiat de un pachet integrat de servicii (masă, rechizite școlare sau materiale auxiliare).
  • 98 elevi din învățământul gimnazial din Regiunea Sud-Muntenia au beneficiat de servicii integrate de consiliere vocațională.
  • Un sistem inovator integrat mobil sub forma unui centru educațional multifuncțional mobil (Edu-Sport-Truck) de furnizare la firul ierbii a serviciilor de educație și dezvoltare personală direct în comunitățile din care provin copiii cu părinți plecați în străinătate.
  • 161 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate care au beneficiat de activități integrate de educație parentală.
  • O rețea partenerială creată la nivelul Regiunii Sud-Muntenia.
  • O campanie integrată de informare și conștientizare în rândul părinților și tutorilor cu privire la aspectele legale și nu numai de avut în vedere în momentul în care au în grijă un copil ai cărui părinți sunt plecați în străinătate.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 29 de luni, începând cu data de 30 iunie 2021, iar valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 4.681.388,88 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Cod SMIS 139729


Pentru informații suplimentare:

Andreea Ciortea

Manager proiect

Telefon: +40 733672188

E-mail: andreea.ciortea@eri.school

Website: www.edu-fit.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro

http://mfe.gov.ro

Share this post