Rolul școlii în susținerea elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

În situația plecării unui părinte la muncă în străinătate, și nu numai, este extrem de importantă stabilirea unei relații de colaborare permanentă între părinte, școală/învățător/diriginte și serviciile de asistență socială.

Încrederea copilului în învățătorul sau dirigintele său contribuie la prevenirea abandonului școlar și ajută inclusiv în dezvăluirea de către copil a problemelor cu care se confruntă și a eventualelor situații de abuz la care acesta este supus.

Rolul profesorului nu se limitează doar la a furniza informații, ci şi la a educa. Învățătorul sau profesorul ca specialist și educator exercită o profesie de o deosebită importanță și responsabilitate, fiind un factor principal al modelării personalității copiilor. Sunt copii a căror situație este delicată,  care nu au parte acasă de înţelegere şi sprijin sau provin din familii dezorganizate, cu situații  precare, astfel că devine esențial sprijinul școlii și al cadrelor didactice.

Legea spune că în situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris reprezentantul Serviciului Public de Asistenţă Socială din localitatea de domiciliu. În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul SPAS solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică.

Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională.

În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei.

Prin urmare, trebuie creată o comunicare permanentă între părinți și cadre didactice pentru informarea asuprea evoluției activității școlare a copilului și sprijinirea părinților/tutorilor în educarea copiilor.

Share this post