Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia” – ID 139729

Fundația Didactica, împreună cu Asociația Forge Spirit – Construiește spiritul, au implementat, în perioada 30 iunie 2021 – 29 noiembrie 2023, proiectul „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinatate din Regiunea Sud-Muntenia”, finanțat  prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea participării la educație pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia, dintre care minimum 31 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii integrate de sprijin educațional, servicii psiho-sociale și activități recreative și de socializare.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului au fost:

  • 310 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia care au beneficiat de programe de educație pentru a crește șansele menținerii în sistemul formal de educație și de dezvoltare psiho-socială sănătoasă.
  • 275 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia care au beneficiat de un pachet integrat de servicii (masă, rechizite școlare sau materiale auxiliare).
  • 98 elevi din învățământul gimnazial din Regiunea Sud-Muntenia au beneficiat de servicii integrate de consiliere vocațională.
  • Un sistem inovator integrat mobil sub forma unui centru educațional multifuncțional mobil (Edu-Sport-Truck) de furnizare la firul ierbii a serviciilor de educație și dezvoltare personală direct în comunitățile din care provin copiii cu părinți plecați în străinătate.
  • 161 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate care au beneficiat de activități integrate de educație parentală.
  • O rețea partenerială creată la nivelul Regiunii Sud-Muntenia.
  • O campanie integrată de informare și conștientizare în rândul părinților și tutorilor cu privire la aspectele legale și nu numai de avut în vedere în momentul în care au în grijă un copil ai cărui părinți sunt plecați în străinătate.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 29 de luni, începând cu data de 30 iunie 2021, iar valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 4.681.388,88 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Cod SMIS 139729


Pentru informații suplimentare:

Andreea Ciortea

Manager proiect

Telefon: +40 733672188

E-mail: andreea.ciortea@eri.school

Website: www.edu-fit.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro

http://mfe.gov.ro

Rolul școlii în susținerea elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

În situația plecării unui părinte la muncă în străinătate, și nu numai, este extrem de importantă stabilirea unei relații de colaborare permanentă între părinte, școală/învățător/diriginte și serviciile de asistență socială. Încrederea copilului în învățătorul sau dirigintele său contribuie la prevenirea abandonului școlar și ajută inclusiv în dezvăluirea de către copil a problemelor cu care se confruntă și a eventualelor situații de abuz la care acesta este supus. Rolul profesorului nu se limitează doar la a furniza informații, ci şi la a educa. Învățătorul sau profesorul ca specialist și educator exercită o profesie de o deosebită importanță și responsabilitate, fiind un factor principal al modelării personalității copiilor. Sunt copii a căror situație este delicată,  care nu au parte acasă de înţelegere şi sprijin sau provin din familii dezorganizate, cu situații  precare, astfel că devine esențial sprijinul școlii și al cadrelor didactice. Legea spune că în situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris reprezentantul Serviciului Public de Asistenţă Socială din localitatea de domiciliu. În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul SPAS solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională. În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei. Prin urmare, trebuie creată o comunicare permanentă între părinți și cadre didactice pentru informarea asuprea evoluției activității școlare a copilului și sprijinirea părinților/tutorilor în educarea copiilor.

Peste 73.000 de copii aveau părinții plecați în străinătate la finalul lunii septembrie 2022

La sfârșitul lunii septembrie 2022, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în România erau peste 73.000 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Dintre aceștia, 9.000 de copii aveau ambii părinți aflați peste hotare, peste 40.000 provin din familii în care un părinte este plecat și aproape 7.000 de copii au părintele unic susținător departe de aceștia. Una dintre cele mai îngrijorătoare astfel de statistici se regăsește în județele din regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), acolo unde, la finalul lunii septembrie 2022, se înregistrau aproape 11.000 de copii cu părinți care muncesc în străinătate. Dintre aceștia, 1800 de copii au ambii părinți în țări străine, 7.300 au un părinte plecat, iar 1.300 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat în străinătate. Din acest total, în județele Argeș, respectiv Prahova se înregistrau:
  • 1884 de copii (324 cu ambii părinți plecați, 1317 cu un singur părinte plecat, iar 243 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat)
  • 3074 de copii (343 cu ambii părinți plecați, 2217 cu un singur părinte plecat și 514 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat).
Impactul absenței unuia dintre părinți poate fi privit din multiple perspective, afectând copiii din punct de vedere emoțional, social (nu numai din perspectiva integrării, ci și al accesului la o serie de servicii de bază) și educativ, putându-se ajunge la situații extreme de abandon școlar, excludere socială, incapacitate de adaptare și, în final, neputința de a se descurca în viață

Modificări la Legea pentru protecția copilului și în procesul de delegare temporară a autorității părintești.

Începând din luna iulie 2022, procesul de delegare temporară a autorităţii părinteşti, procedură necesară atunci când ambii părinţi/părintele unic susţinător sunt plecaţi/este plecat la muncă în străinătate, a devenit mai facilă prin modificarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Astfel, copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate vor putea fi crescuți nu doar de rudele până la gradul al patrulea, ci de orice altă persoană de care sunt ataşaţi sau alături de care s-au bucurat de viaţa de familie. Această persoană trebuie aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. De asemenea, instanţa de domiciliu va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pentru o perioadă de maximum un an, către persoana desemnată, iar în situaţia în care părinţii nu revin în ţară în acest termen, instanţa poate prelungi succesiv delegarea temporară, pe durata lipsei acestora, pentru perioade de cel mult un an. La cererea adresată instanței se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor referitoare la persoana care va avea grijă de copil, precum şi raportul de anchetă psihosocială întocmit de serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul persoanei desemnate. De asemenea, noile modificări oferă posibilitatea inițierii procedurii de delegare temporară a autorității părintești și pentru părinții care au plecat deja la muncă în străinătate și nu au avut timp sau nu au primit informațiile necesare pentru a îndeplini acest proces la timp.