Delegarea autorității părintești | Pasul 2: Instrumentarea cazului de către Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS

Acest pas presupune că părintele care urmează să plece la muncă în străinătate să ofere Serviciului Public de Asistență Socială toate informațiile necesare parcurgerii procedurii de delegare temporară a autorității părintești.

După primirea notificării, Serviciul Public de Asistență Socială va efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării temporare a autorității părintești și va emite un document raport care va fi inclus ulterior în dosarul care va trebui transmis instanței de judecată.

SPAS este interesat să afle informații despre situația persoanei căreia i se deleagă autoritatea părintească și relația acesteia cu copilul/copiii, precum și despre situația copilului și a părinților acestora.

Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia serviciului public de asistenţă socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia.

În plus, în această etapă, personalul din SPAS  va informa părintele în legătură cu paşii pe care trebuie să-i urmeze în continuare și îi va îndruma în completarea cererii de delegare a autorității părintești și a documentelor pe care le va include în dosarul care trebuie depus la instanță.

Serviciul Public de Asistenţă Socială are obligaţia, potrivit legii, de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi copiii şi de a verifica dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 272/2004. În situaţia în care SPAS constată că nu există persoana desemnată potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004, are obligaţia de a informa în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la obligativitatea de a anunta, în termen de 48 de ore, autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul sau domiciliul de faptul ca luat un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar

Important de știut! Este important ca părinții să coopereze cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea și să nu abandoneze în acest stadiu procedura de delegare temporară a autorității!

Share this post