Delegarea autorității părintești | Pasul 3: Adresarea cererii către judecătorie

Procedura de delegare temporară a autorității părintești este continuată la Judecătoria care are competență pe raza teritorială a localității unde domiciliezi. Judecătorul va confirma că persoana în grija căreia va rămâne copilul îndeplinește condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Concret,  la judecătoria de domiciliu trebuie să depui o cerere și câteva acte.

  • Documente ale părintelui/părinților: copii ale actelor de identitate și de stare civilp (certificatul de căsătorie)
  • Alte acte (dacă există): contractul de muncă sau permisul de muncă din care să reiasă unde va/vor pleca părintele/părinții și pentru ce perioadă;
  • Documente de stare civilă ale copilului: copia certificatului de naștere/cărții de identitate și adeverința medicală privind starea de sănătate a acestuia
  • Documente ale persoanei în grija căreia va rămâne copilui: copia actului de identitate, cazierul judiciar, dovada veniturilor (adeverință de salariat, talon de pensie etc), dovada spațiului de locuit, o adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos și o declarație pe propria răspunedere că are/nu are alți copii în întreținere

CLICK AICI pentru a descărca modelul de cerere Cerere de Delegare a Autorității Părintești adresată Judecătoriei.

CLICK AICI pentru a consulta lista orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe durata absenței părintelui/părinților din țară.

Cererea poate fi depusă de către tine, dar și de către o altă persoană interesată, cum ar fi persoana în grija căreia vrei să lași copilul.

De asemenea, reprezentanții SPAS te pot ajuta în acest pas, prin depunerea acestora directă sau prin transmiterea lor prin poştă/curierat, mail, fax.

Share this post