Delegarea autorității părintești | Primul pas: Notificarea Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS)

Legea nr. 272/2004 privind protecția drepturilor copilului prevede că trebuie să notifici autoritățile în grija cui lași copilul atunci când te decizi să pleci la muncă în străinătate. Legea vizează:

-Ambii părinţi – fie că pleacă în acelaşi timp, fie că inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt;

-Părintele care exercită singur autoritatea părintească;

-Părintele cu care locuieşte copilul –  în această categorie intră părinții care au divorțat și care exercită autoritatea părintească în comun.

Instanța de judecată va dispune delegarea temporară a autorității părintești, pe durata lipsei părintelui/părinților, dar nu mai mult de un an, către o persoană pe care tu, ca părinte, o vei desemna.

CLICK AICI dacă vrei să consulți Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și legislația specifică (inventar prevederi legislative aplicabile).

Iată ce pași ai de îndeplinit:

  1. Pasul 1. Notifici intenţia de a pleca la muncă în străinătate și persoana pe care o desemnezi să aibă grijă de copilul tău către Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) din localitatea de domiciliu. Acesta este modelul de document pe care trebuie să-l completezi (CLICK AICI: Anexa 2 a Ordinului 219/2006).

Îți poate fi pus la dispoziție și de către SPAS.

Notificarea o depui:

  • direct la sediul Primăriei de domiciliu

Sau

Atenție! În notificare trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, următoarele:

– datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe durata absenței tale din țară;

– adresa la care copilul va locui după plecarea părintelui/părinților;

– dovada îndeplinirii de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a condițiilor prevăzute de lege, mai precis apartenența acestei persoane la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul: bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic) sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie și a vârstei minime de 18 ani împliniţi. Această persoană trebuie să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Notificarea trebuie depusă înainte de plecarea din țară, de preferat cu cel puțin 40 de zile înainte de a pleca.

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligaţia de a transmite de îndată serviciului public de asistenţă socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei sale.

Dacă ai apucat să pleci deja în străinătate, poți să trimiți notificarea prin oricare din mijloacele electronice enumerate anterior.

Notificarea va fi însoțită de:

  • copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;
  • copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;
  • copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii

Important de știut! Notificarea este doar o etapă în procedura de delegare temporară a autorității părintești. Procedura este definitivată exclusiv de către instanță și ți-o vom explica în pașii următori. Este important să nu te oprești aici!

Share this post