Modificări la Legea pentru protecția copilului și în procesul de delegare temporară a autorității părintești.

Începând din luna iulie 2022, procesul de delegare temporară a autorităţii părinteşti, procedură necesară atunci când ambii părinţi/părintele unic susţinător sunt plecaţi/este plecat la muncă în străinătate, a devenit mai facilă prin modificarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Astfel, copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate vor putea fi crescuți nu doar de rudele până la gradul al patrulea, ci de orice altă persoană de care sunt ataşaţi sau alături de care s-au bucurat de viaţa de familie. Această persoană trebuie aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

De asemenea, instanţa de domiciliu va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pentru o perioadă de maximum un an, către persoana desemnată, iar în situaţia în care părinţii nu revin în ţară în acest termen, instanţa poate prelungi succesiv delegarea temporară, pe durata lipsei acestora, pentru perioade de cel mult un an.

La cererea adresată instanței se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor referitoare la persoana care va avea grijă de copil, precum şi raportul de anchetă psihosocială întocmit de serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul persoanei desemnate.

De asemenea, noile modificări oferă posibilitatea inițierii procedurii de delegare temporară a autorității părintești și pentru părinții care au plecat deja la muncă în străinătate și nu au avut timp sau nu au primit informațiile necesare pentru a îndeplini acest proces la timp.

Share this post